Nuostatai

2018 - 2019m. VKL nuostatai

 

I. Tikslai ir uždaviniai

 

 1. Populiarinti krepšinį Lietuvos krepšinio visuomenės tarpe, pritraukti kuo daugiau dalyvių bei žiūrovų;
 2. Skatinti visuomenę aktyviai sportuoti bei krepšinio pagalba išreikšti savo gebėjimus;
 3. Siekti kuo plačiau nušviesti turnyro eigą internete, kitose informacijos sklaidos priemonėse;
 4. Išaiškinti stipriausias VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS (toliau Lygos) komandas Vilniaus mieste bei apskrityje.

II. Vadovavimas

 1. Turnyrą vykdo VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS valdyba, iškilus bet kokiems nesklandumams čempionato metu sprendimą priima VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS valdyba, sudaryta iš lygos organizatorių.

       1.1 Aktualūs Lygos sprendimai priimami balsavimu. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami;

       1.2 Pagrindinis turnyro organizatorius yra turnyro direktorius. Turnyro direktorius, remdamasis Lygos valdybos sprendimu gali atšaukti bet kurį jos narį sezonui nepasibaigus.

III. Vykdymas

 1. Pagrindinis turnyras vykdomas šiomis pakopomis: I, II, III, IV, V, VI Lygų pajėgumo grupėse, VKL Taurėje bei Įmonių Taurėje;
 2. Varžybos vyksta 2018m. spalio – 2019m. gegužės mėnesiais turnyre dalyvaujančių komandų sporto salėse;
 3. Rungtynės turi prasidėti (jei nesutarta kitaip) – Vilniaus mieste darbo dienomis: ne anksčiau 18:00val. ir ne vėliau 21:15val., savaitgaliais: ne anksčiau 12:00val. ir ne vėliau 21:15val. Išimtis gali būti taikoma tik varžovams pritarus;

       3.1 Ne Vilniaus mieste vykstančios rungtynės negali prasidėti anksčiau, nei 19:00val. darbo dieną;

       3.2 Išvykos (kelionės) į kitą miestą kaštus pasidengia pačios komandos, turnyro organizatoriai apmoka tik organizacines išvykų išlaidas, susijusias su teisėjais, sekretoriatu, jų nuvežimu bei parvežimu iš rungtynių vietos – visa tai įskaičiuota į startinį mokestį.

       3.3 Turnyre be namų salės rungtyniaujančiai komandai taikomas papildomas mokestis, kurį nustato turnyro valdyba.

       3.4 Komandos, žaidžiančios ne Vilniaus miesto ribose, moka padidintą startinį mokestį dėl rungtynes aptarnaujančio personalo kelionės padidintų išlaidų bei prailginto rungtynių aptarnavimo laiko. Jį nustato turnyro valdyba.

        4. Turnyre teisėjaujama pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles bei jų papildymus;

       4.1 Atsižvelgiant į naujų taisyklių įsigaliojimą taikomi tokie reikalavimai bei išimtys:

a.) Jeigu krepšinio aikštelė yra nubrėžta linijomis pagal naujausius reikalavimus, yra žaidžiama pagal naujas taisykles taikant naują tritaškio linijos, baudos aikštelės žymėjimą bei 14 sek. atakai reikalavimą;

b.) Jeigu krepšinio aikštelė naujų linijų neturi – žaidžiama pagal naujas FIBA taisykles, išskyrus linijų žymėjimą;

c.) Turnyro organizatoriai pasilieka teisę esant netinkamų išmatavimų salę neleisti joje vykdyti krepšinio varžybų.

       5. Pirmenybes aptarnauja licencijuoti VKTS (Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos) teisėjai bei specialiai apmokyti ir meistriškumo reikalavimus įvykdę VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS (VKL) sekretoriato darbuotojai.

      5.1 Rungtynių sekretoriatas kartu atlieka ir rungtynių komisaro vaidmenį. Sekretoriato darbuotojai turi teisę: iškilus incidentams arba nesklandumams tartis su arbitrais ir, jiems nusprendus - stabdyti rungtynes. Neleisti prasidėti rungtynėms esant netinkamoms sąlygoms arba aplinkybėms, informuoti Lygos valdybą apie iškilusius nesklandumus;

        5.2 Visa su turnyru susijusi informacija yra pateikiama internetinėje svetainėje adresu: WWW.VKL.LT

         6. Lygos valdyba pasilieka sau teisę keisti čempionato nuostatus apie tai pritarus daugiau, nei 50% lygos valdybos narių.

         7. Oficialus VKL - Top Sport visų pajėgumo lygių (išskyrus LDA taurę) kamuolys yra SPALDING TF - 1000.

         7.1   Jeigu salėje oficialaus SPALDING TF - 1000 modelio nėra, rungtynės turi būti žaidžiamos su kito modelio SPALDING kamuoliu, nebent abi komandos sutaria kitaip.

IV. Dalyviai

 1. Turnyre gali dalyvauti neriboto amžiaus vaikinai, vyrai ir veteranai, subūrę 8 – 18 žmonių komandą. Merginos, moterys ir senjorės rungtyniauti gali be apribojimų.
 2. Krepšininkams yra taikomi šie meistriškumo apribojimai:

      1.1 I lyga: VMKS A Lygos krepšininkų skaičius komandose - neribojamas. NKL 2018-2019m. sezone bent vienas rungtynes sužaidę krepšininkai iki 21-erių metų imtinai (toliau - NKL U21) (VKL čempionato pradžios metu) – neribojama. Norintys dalyvauti PLAY-OFF etape VMKS A Lygos bei NKL U21 krepšininkai privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.)

     1.2 II lyga: Dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus ne daugiau, kaip 3 I lygos dalyvius komandoje. VMKS A Lygos žaidėjai dalyvauti negali, nebent VKL čempionato pradžios metu jiems nebuvo sukakę 21 metai (U21). Reguliariame čempionate sujungus I ir II Lygos varžybas - krepšininkai gali dubliuotis skirtingose komandose. Skirtingose rungtynėse krepšininkas gali atstovauti skirtingai komandai, keisti komandos jis negali tik vienų tų pačių rungtynių metu.

      1.3 Gali dalyvauti ne daugiau, kaip 3 (trys) NKL 2018-2019m. sezone bent vienas rungtynes sužaidęs krepšininkas iki 18-os metų imtinai (toliau - NKL U18) (VKL čempionato pradžios metu) – 3 žaidėjai paraiškoje. Norintis dalyvauti PLAY-OFF etape NKL U21 krepšininkas privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.

        2.1 II lyga: dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus daugiau, kaip 3 I lygos žaidėjus. NKL krepšininkams taikomi tokie aprobojimai: NKL 2018-2019m. sezone bent vienas rungtynes sužaidęs krepšininkas tampa limituotu. Išimtis taikoma tuo atveju, jeigu jis dar yra moksleivis (VKL čempionato pradžios metu). Tokių žaidėjų galimas skaičius komandoje – 3 žaidėjai paraiškoje. Norintis dalyvauti PLAY-OFF etape NKL moksleivis krepšininkas privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.

        2.2 Komanda savo sudėtyje gali turėti 3 krepšininkus, kurie tuo pat metu yra registruoti / žaidžia VKL I Lygoje. Norėdamas dalyvauti PLAY-OFF etape toks žaidėjas privalo būti sužaidęs bent 50% reguliariojo čempionato rungtynių II Lygos konkrečioje komandoje;

        3.1 III Lyga: dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus VMKS A ir B lygos žaidėjus. Komanda vienu metu ta pačia sudėtimi, atitinkančia konkrečios pajėgumo grupės diviziono taisykles, gali rungtyniauti II ir III Lygos varžybose. Komandoje I-os lygos žaidėjai, išskyrus išimtinius atvejus, kuriuos svarsto turnyro Lygos valdyba, rungtyniauti negali.

         3.2 Organizatoriai pasilieka teisę pagal komandos sudėtį ekipą deleguoti į žemesnę arba aukštesnę lygą savo nuožiūra.

         4.1 IV Lyga: dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus VMKS A ir B lygos žaidėjus. Komanda vienu metu ta pačia sudėtimi, atitinkančia konkrečios pajėgumo grupės diviziono taisykles, gali rungtyniauti II, III ir IV Lygos varžybose. Komandoje VKL I-os lygos ir VMKS B arba aukštesnėslygos žaidėjai, išskyrus išimtinius atvejus, kuriuos svarsto turnyro Lygos valdyba, rungtyniauti negali.

         4.2 II Lygos, III Lygos, IV ir V bei Įmonių Lygos žaidėjai tarpusavyje gali dubliuotis bet kokia tvarka.

         5.1 V Lyga: dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus VKL I ir VKL II lygos žaidėjus. Komanda vienu metu ta pačia sudėtimi, atitinkančia konkrečios pajėgumo grupės diviziono taisykles, gali rungtyniauti II ir III ir IV Lygos varžybose. Komandoje VKL I-os lygos ir VMKS B arba aukštesnės lygos žaidėjai, išskyrus išimtinius atvejus, kuriuos svarsto turnyro Lygos valdyba, rungtyniauti negali.

         6.1 VI Lyga: dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus VKL I ir VKL II lygos žaidėjus. Komanda vienu metu ta pačia sudėtimi, atitinkančia konkrečios pajėgumo grupės diviziono taisykles, gali rungtyniauti II ir III ir IV Lygos varžybose. Komandoje VKL I-os lygos ir VMKS B arba aukštesnės lygos žaidėjai, išskyrus išimtinius atvejus, kuriuos svarsto turnyro Lygos valdyba, rungtyniauti negali.

        7.1 Įmonių Lyga: Pagal komandų skaičių ir sudėtis gali būti skiriami du pajėgumo divizionai.

        7.2 VKL I-osios lygos krepšininkų skaičius komandose - 3 žaidėjai. Ribojamų (VMKS A + VKL I-os lygos) krepšininkų kvota komandoje - 3 žaidėjai (2+1, 1+2, 3+0 ir t.t.). Norintys dalyvauti PLAY-OFF etape ribojami krepšininkai privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.

        7.3 Komandoje rungtynių metu gali būti ne daugiau, nei 2 legionieriai.

        7.4 Nepilnamečiai krepšininkai (kol sukanka 18 metų) gali lygoje rungtyniauti be apribojimų, jiems netaikomas legionieriaus statusas. Tokių krepšininkų komandoje negali būti daugiau, nei 3-ys (trys).

        7.5 Rungtyniaujantiys VKL Įmonių Lygoje vienu metu be Įmonių Lygos gali žaisti I, II, III, IV, V arba VI Lygos komandoje.

       7.6 Galiojančias LKL, NKL ar kito profesionalaus užsienio klubo sutartis turintys I Lygos krepšininkai, nesulaukę 19 metų amžiaus (t.y. iki 19-ojo savo gimtadienio) skaitomi neturintys licencijų su profesionaliais klubais ir gali rungtyniauti visose pajėgumo grupėse be jokių apribojimų. II Lygoje amžiaus cenzo taisyklės galioja žaidėjams, kurie nėra sulaukę 18 metų amžiaus (t.y. iki 18-ojo savo gimtadienio). Jeigu krepšininkas turi profesionalią sutartį su klubu, tačiau dar rungtyniauja bei mokosi mokykloje, jam netaikomi jokie apribojimai.

        7.7 VKL Įmonių Lygoje žaidėjai, paminėti 7.6 punkte, gali rungtyniauti.

        8.1 Už savo komandos sudėties neatitikimus yra atsakinga pati komanda, kuri, reikalui esant, privalo sumokėti visas su tuo susijusias nuobaudas.

 1. Atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti:

        9.1 Bent 5 (penkias) reguliariojo čempionato rungtynes sužaidęs krepšininkas;

        9.1.1 I-oje lygoje: VMKS A Lygos bei NKL U21 krepšininkai, sužaidę ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių;

       9.1.2 II-oje lygoje: NKL U21 krepšininkas, sužaidęs ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių. Komanda savo sudėtyje gali turėti 3 krepšininkus, kurie tuo pat metu yra registruoti / žaidžia VKL I Lygoje. Norėdamas dalyvauti PLAY-OFF etape toks žaidėjas privalo būti sužaidęs bent 50% reguliariojo čempionato rungtynių;

        9.1.3 III-oje lygoje: atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti visi žaidėjai, sužaidę bent 5-iose rungtynėse;

        9.1.4 IV-oje lygoje: atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti visi žaidėjai, sužaidę bent 5-iose rungtynėse;

        9.1.5 V-oje lygoje: atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti visi žaidėjai, sužaidę bent 5-iose rungtynėse;

        9.1.6 VI-oje lygoje: atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti visi žaidėjai, sužaidę bent 5-iose rungtynėse;

        9.1.7 Įmonių lygoje: ribojamų (VMKS A + VKL I-os lygos) krepšininkų kvota komandoj e - 3 žaidėjai (2+1. 1+2, 3+0 ir t.t.). Norintys dalyvauti PLAY-OFF etape ribojami krepšininkai privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.

         9.2 Jeigu 9.1-7 punktuose paminėtas apribojimų veikiamas žaidėjas perėjo reguliariojo sezono metu iš vienos VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS komandos į kitą, jam nėra įskaitomos ankstesniame klube sužaistos rungtynės;

         9.3 Krepšininkas sužaidžia rungtynes tada, kuomet jis yra registruojamas rungtynių protokole bei pasirodo aikštelėje rungtynių metu kartu atžymint tai rungtynių protokole. Žaidėjas, registruotas rungtynėms, tačiau aikštelėje nepabuvojęs, laikomas nesužaidusiu rungtynių;

         9.4 Sveikatos pažymos, vienaip ar kitaip pagrindžiančios žaidėjo ligą / traumą nesuteikia jam teisės žaisti rungtynėse be apribojimų, t.y. tokiam žaidėjui išimtys rungtyniauti PLAY-OFF etape neįvykdžius tinkamų reikalavimų nesuteikiamos;

         9.5 Fiksuojant techninę pergalę 20:0 įskaičiuojamos žaistos rungtynės visiems (18-ai) komandos paraiškoje registruotiems ekipos krepšininkams;

         9.6 Visi paminėti atvejai, kuomet žaidėjas nėra įvykdęs normatyvų, neleidžia krepšininkui dalyvauti atkrintamosiose varžybose.

         9.7 Kiekvienas PLAY-OFF varžybų etapas yra privalomas sužaisti iki organizatorių pateikto laiko pabaigos. Nespėjus suderinti tvarkaraščio ar sužaisti rungtynių jose komandai yra skiriamas techninis pralaimėjimas 0:20, 0 įskaitinių taškų ir visos su tuo susijusios nuostatuose įrašytos nuobaudos.

 

V. Komandų registracija

 1. Registracija į I Lygą, II Lygą, III Lygą, IV Lygą, V Lygą, VI Lygą bei Įmonių Lygą vyksta iki 2018m. spalio 7d. imtinai;
 2. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją, arba surinkus reikiamą dalyvių skaičių stabdyti ją anksčiau laiko;
 3. Registruojantis privaloma pateikti paraišką e-paštu arba turnyro direktoriui į rankas. Joje turi būti:

       3.1 Žaidėjo vardas ir pavardė;

       3.2 Pilna gimimo data (metai – mėnuo – diena);

       3.3 Ūgis (cm)

       3.4 Svoris (kg)

       3.5 Pozicija (įžaidėjas – „1”, atakuojantis gynėjas – „2“, lengvasis kraštas – „3“, sunkusis kraštas – „4”, centras – “5”;

       3.6 Skaitmeninė foto nuotrauka, būtinai įvardinant failą vardu ir pavarde;

       3.7 E-paštu arba telefonu pateikta informacija apie namų sporto salės adresą ir laiką. Trukmė turi būti ne trumpesnė, nei 1.5val.;

       3.8 Komandos vadovo, trenerio bei kapitono kontaktiniai telefonai bei e-pašto adresai;

       3.9 Užpildyta sveikatos grafa, jog komandos narys pats atsako už savo sveikatos būklę viso čempionato metu;

       3.10 Neužpildžius sveikatos grafos komandos narys neturi teisės dalyvauti čempionate;

       3.11 Žaidėjas, įrašytas komandos paraiškoje, sutinka, jog VKL turi teisę pateiktus asmeninius jo duomenis, nurodytus paraiškoje, skelbti viešumoje puslapyje www.vkl.lt be atskiro kiekvieno žaidėjo sutikimo.

       3.12 Visi rungtynių dalyviai, įskaitant ir žaidėjus bei žiūrovus salėje sutinka, jog filmuota arba fotografuota medžiaga gali būti naudojama čempionato populiarinimo tikslais.

       3.13 Finansinę atsakomybę už komandą bei jos startinius / registracijos mokesčius prisiima paraišką užpildęs / pasirašęs asmuo. Jeigu tokio asmens komandoje nėra, finansinę atsakomybę dalinasi visi komandos paraiškoje registruoti žaidėjai lygiomis dalimis.

       3.14 Žaidėjas / komanda, pilnai nesumokėjusi startinio mokesčio arba baudų gali savo nuobaudas panaikinti padengus esamus įsiskolinimus ir juos suderinus su čempionato organizatoriais.

Registruojantis pageidautina e-paštu pridėti šią informaciją:

       3.15 Komandos logotipas;

       3.16 Komandos įkūrimo metai;

       3.17 Pasiekti ekipos titulai bei trumpas komandos apibūdinimas;

       3.18 Komandos arba jos rėmėjų internetinis adresas (jeigu toks yra);

       3.19 Komandos foto nuotrauka.

VI. Reikalavimai komandoms

 1. Komandos privalo bent kartą per savaitę išsinuomoti sporto salę nustatytu laiku, arba suderinti rungtynių laiką ir vietą su Lygos valdyba bei varžovais rungtyniaujant namų rungtynes svečių sporto salėje;

      1.1 Rungtynių apšilimui skiriamos 15-a minučių nuo sporto salės nuomos pradžios. Rungtynės gali būti pradėtos be apšilimo arba jį sutrumpinus tuomet, jei sutinka abi komandos.

      1.2 Komanda, savo namų rungtynes žaidžianti varžovų arenoje pagal sutarimą su priešininkų komanda privalo apmokėti sporto salės nuomos mokestį.

       2.Kiekviena ekipa privalo turėti vienodos spalvos tvarkingas bei sunumeruotas krepšinio aprangas.

       2.1 Numeris turi aiškiai matytis marškinėlių priekyje bei nugaroje. Pageidautina, jog numeris būtų matomas ir ant šortų;

       2.2 Žaidėjas, vilkintis skirtinga apranga rungtyniauti negali.

      2.2.1 Išimtis gali būti taikoma tik tuomet, kai skirtinga apranga vilkintis žaidėjas sulaukia varžovų sutikimo, jog jie neprieštarauja tokiai situacijai, bei sumoka sekretoriatui 2 € baudos mokestį.

Komanda – rungtynių šeimininkė privalo:

       3.1 Paruošti sekretoriatui darbo vietą: stalą ir dvi kėdes, elektros lizdą (rozetę) kopiuteriams įjungti, turėti pražangų vėliavėles bei „Possession“ rodyklę, vartomą rezultato skaičiuoklę (tablo), pagal galimybę - elektroninę tablo bei 24 sek. atakos laiko matuoklius;

         3.2 Jeigu salėje yra elektroninis tablo, pageidautina apie tai registracijos laikotarpiu arba iki rungtynių informuoti VKL atstovus. Laiko fiksavimo funkciją atlieka rungtynių sekretoriatas;

         3.3 Apšilimo prieš rungtynes metu aprūpinti svečių komandą bent vienu kamuoliu;

         3.4 Lygos rungtynių metu pagal galimybes reklamuoti VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS partnerius bei jų paslaugas arba produkciją;

         3.5 Sutikti bei palydėti rungtynių teisėjus ir sekretoriatą, užtikrinti jų saugumą;

         3.6 Salėje rungtynių metu turėti sukomplektuotą vaistinėlę, šaldomąjį aerozolį bei susitikimo metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;

         3.7 Komandai, kuri nesilaiko šio skyriaus 1,2 bei 3-io punkto nurodymų, gali būti skiriamas įspėjimas arba piniginė bauda situacijai pasikartojus.

Visos lygos dalyvės privalo:

         4.1 Turėti šaldomąjį aerozolį bei pirmosios pagalbos vaistinėlę savo bei, reikalui esant, varžovų komandos reikmėms.

         4.2 Laimėjus VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS čempionatus arba tapus jų prizininkėmis dalyvauti nacionaliniuose finaluose su kitų miestų (šalių) krepšininkais.

         4.3 Finišavus konkretaus pajėgumo diviziono prizininkų trejetuke kitame sezone persikelti rungtyniauti į aukštesnį VKL pajėgumo divizioną.

         4.3.1 Išimtis taikoma tik komandoms, kurios atsisako kertinių savo vedančiųjų žaidėjų bei gauna VKL valdybos patvirtinimą, jog gali rungtyniauti kitame divizione, nei numato varžybų reglamentas.

          5. Turnyro organizatoriai nėra atsakingi už jokius dalyvių sveikatos sutrikimus čempionato metu.

          6. Turnyro organizatoriai neprivalo kompensuoti jokių finansinių mokesčių, susijusių su čempionato pravedimo klausimais ar neįvykusiomis rungtynėmis.

          7. Sumokėtas komandos startinis mokestis yra negrąžinamas, net jei komanda dėl kažkokių priežasčių sužaidė nepilną čempionatą.

          8. Pasitraukusi iš čempionato anksčiau jo pabaigos komando privalo sumokėti pilną startinį mokestį nepriklausomai nuo sužaistų rungtynių skaičiaus.

          9. VKL pasilieka teisę apie nemokius čempionato dalyvius informuoti Vilniaus miesto krepšinio drausmės komisiją, kuri minėtą žaidėją arba komandą gali spenduoti neribotam laikui iki skolos apmokėjimo visuose Vilniaus miesto bei apskrities krepšinio čempionatuose.

        10. Jeigu rungtynės neįvyksta dėl techninių nesklandumų, kurie nėra čempionato organizatorių jurisdikcijoje (nulūžęs lankas, žemesnė, nei +10 temperatūra sporto salėje, elektros nebuvimas ir t.t.), rungtynių peržaidimo išlaidas privalo padengti aikštelės šeimininkai, jeigu komandos tarpusavyje nesutaria kitaip.

       11. Kiekvienas čempionato etapas privalo būti sužaistas iki organizatorių nurodytos datos. Kitu atveju rungtynėse, kurių komanda sužaisti nespėjo, jai yra įskaitomas techninis pralaimėjimas (-ai) rezultatu 0:20 skiriant 0 taškų už dvikovą.

VII. Žaidėjai

 1. Komanda paraiškoje gali registruoti iki 18-os žaidėjų (išimtiniais atvejais derinama su Lygos vadovybe).
 2. Vienų rungtynių metu galima registruoti 12 krepšininkų.
 3. Prasidėjus Turnyrui naujo žaidėjo registracijos mokestis: 15.00 €.
 4. Išnaudojus žaidėjų limitą (18 žaidėjų) registruojant naują žaidėją būtina sumokėti 15.00 € mokestį bei iš ankstesnės komandos paraiškos išbraukti vieną krepšininką.
 5. Registruoti bei keisti krepšininkus galima bet kuriuo čempionato metu, jeigu jie atitinka keliamus reikalavimus.

 

VIII. Turnyro vykdymas ir sistema

 

I LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA ruošiama informacija

 

II LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA ruošiama informacija

 

III LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA ruošiama informacija

 

IV LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA ruošiama informacija

 

V LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA ruošiama informacija

 

VI LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA ruošiama informacija

 

ĮMONIŲ LYGA

 

II LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA ruošiama informacija

 

IX. Drausminės nuobaudos

 

 1. Už techninę pražangą žaidėjui arba komandai be jos atstovams skiriama 10 € bauda. Ją privaloma susimokėti iki artimiausių rungtynių, tačiau ne vėliau, nei per 30 kalendorinių dienų nuo jos paskyrimo. Pavėlavus - mokestis už nuobaudą dvigubinamas. Jei žaidėjas arba komanda žaidė nesusimokėjęs nuobaudos, komandai yra įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20.
 2. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą jam yra skiriama 30 € bauda. Taip pat jam skiriama 1-ių rungtynių diskvalifikacija. Nuobaudą privaloma susimokėti iki antrų pagal eilę nuo nuobaudos paskyrimo ekipos rungtynių, tačiau ne vėliau, nei per 30 kalendorinių dienų nuo jos paskyrimo. Pavėlavus - mokestis už nuobaudą dvigubinamas. Nesumokėjus komandai rungtynėse, kuriose buvo skirta nuobauda, yra įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20. Diskvalifikacinė nuobauda netaikoma už dvi technines ar dvi nesportines pražangas.
 3. Komandai neatvykus į rungtynes bei /arba apie tai iš anksto nepranešus turnyro organizatoriams yra skiriamas techninis pralaimėjimas 0:20 bei 100 € bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. Pasikartojus analogiškai situacijai komanda gali būti šalinama iš čempionato.
 4. Gavus skundą dėl netinkamo žaidėjų, komandos narių ar ekipos sirgalių elgesio gali būti skiriamos drausminės nuobaudos, įskaitant ir diskvalifikaciją kelioms rungtynėms arba čempionatui, taip pat piniginės nuobaudos iki 150 €. Iškilus itin rimtoms situacijoms komanda gali būti šalinama iš čempionato. Diskvalifikavus žaidėją arba komandą startinis mokestis nėra grąžinamas.
 5. VILNIAUS KREPŠINIO LYGA netoleruoja jokių agresijos protrūkių, ketinimų gadinti turtą arba grasinimų teisėjų, sekretoriato, varžovų ar kitų komandų atžvilgiu. Iškilus tokiai situacijai gali būti skiriamos baudos nuo 150 iki 500 €, arba diskvalifikacija nuo vienerių iki keletos rungtynių, taip pat pašalinimas iš čempionato.
 6. Piktybiškai uždelstų arba neapmokėtų baudų sąrašai yra viešinami visų Vilniaus miesto krepšinio lygų vadovams, todėl nuobaudos gali būti taikomos visose Vilniaus mėgėjų lygose.
 7. Bet kokias čempionato nuobaudas privaloma apmokėti ne vėliau, nei per 30 kalendorinių dienų nuo jos paskyrimo. Pavėlavus - mokestis už nuobaudą dvigubinamas.
 8. Žaidėjas, nesumokėjęs nuobaudos už praeito sezono rungtynes, negali būti įtraukiamas į jokios komandos sąrašus.
 9. Baudos, nesumokėtos nuo praeito 2017-2018m. krepšinio sezono arba ankstesnių čempionatų - dvigubinamos (t.y. jei žaidėjas nesusimokėjo už techninę pražangą, jam skaičiuojama tokia nuobauda: 10€ x 2 (nesumokėjus per 30 dienų) x 2 (nesumokėjus nuo praeito sezono) = 40€.

 

X. Protestai

 

 1. Protestas gali būti pateikiamas tik iš karto rungtynėms pasibaigus. Savo parašu tai gali padaryti tik komandos kapitonas iki tol, kol teisėjai rungtynių protokole nepasirašė.
 2. Už susipažinimą su protesto pateikimo tvarka yra atsakinga pati komanda. Netinkamai pateikus protestą Lygos valdyba gali jo nenagrinėti.
 3. Protesto teikimo užstatas – 50 €. Jį privaloma sumokėti per 24val. nuo rungtynių pabaigos. Neatlikus mokėjimo protestas nėra nagrinėjamas.
 4. Protestą rašo komandos vadovas, aiškiai nurodydamas aplinkybes dėl kurių skundžiasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pretenzijos nėra priimamos bei nagrinėjamos.
 5. Protestai priimami tik dėl nuo turnyro organizatorių priklausančių veiksnių (dėl teisėjavimo protestai nepriimami).
 6. Lygos valdyba privalo protestą svarstyti ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo jo įteikimo pradžios.

      7.1 Esamos situacijos nagrinėjimui gali būti pakviestos rungtynėse dalyvavusios suinteresuotos pusės arba rungtynių arbitrai.

       8. Patenkinus protestą užstatas yra grąžinamas, atmetus – negrąžinamas.

       9. Nusprendus rungtynes ar jų atkarpą peržaisti, rungtynių peržaidimo (pabaigimo peržaisti) išlaidas padengia čempionato dalyvės, dalyvaujančios protesto nagrinėjime.

      10. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

 

XI. Apdovanojimai

 

       1. Komandos prizininkės I, II, III, IV, V, VI ir Įmonių Lygose apdovanojamos Taurėmis bei medaliais;

       2. Gali būti skiriamos papildomos nominacijos bei prizai.

 

XII. Startinis bei kiti mokesčiai

 

       1.1 Startinis mokestis I lygos komandai – 900 Eurų; II lygos komandai - 800 Eurų; III lygos komandai – 750 Eurų; IV Lygos komandai - 750 Eurų; V Lygos komandai - 750 Eurų, VI Lygos komandai - 750 Eurų, Įmonių Lygos komandai - 900 Eurų, VKL Taurės dalyvei - 30 Eurų už rungtynes.

       1.2 Akcijų metu arba VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS prizininkams gali būti taikomos nuolaidos.

       1.3 Avansinis 60% startinio mokesčio dydžio mokėjimas privalo būti pervestas iki 2018m. spalio 15d.;

       1.4 Visas startinis mokestis privalo būti pervestas iki pirmųjų komandos rungtynių čempionate;

      1.4.1 Nesumokėjus startinio mokesčio ekipai įskaitomi techniniai pralaimėjimai 0:20 tol, kol skola yra pilnai apmokama. Lygos sprendimu nemoki komanda gali be atskiro perspėjimo ir teisės sugrįžti būti pašalinta iš VKL pirmenybių. Šių priemonių organizatoriai gali imtis po antro techninio komandos pralaimėjimo už nemokias rungtynes.

       1.5 Komandai įskaičius techninį pralaimėjimą, ji iki kitų ekipos rungtynių privalo sumokėti 100.00 € baudą. Taip pat už šias rungtynes komandai yra skiriama 0 taškų.

        2. Rungtynes galima perkelti iš nurodytos datos apie tai informuojant Lygos vadovus ne vėliau, nei 24 val. iki mačo pradžios. Pakeitimai įmanomi tik varžovams sutinkant. Taikomi tokie rungtynių perkėlimo mokesčiai:

       2.1 Likus 24val. – 3 paroms iki rungtynių pradžios: 45.00 €;

       2.2 Likus 3 – 7 paroms iki rungtynių pradžios: 30.00 €;

       2.3 Likus 7 – 14 parų iki rungtynių pradžios: 15.00 €;

       2.4 Likus mažiau, nei 24val. Iki rungtynių pradžios datos pakeitimas negalimas. Išskyrus nuo organizatorių, rengėjų bei komandos nepriklausančios Force Majeure taisyklės.

      2.5 Perkėlimas įmanomas tik varžovams sutinkant.

      2.6 Jei komandos nesutaria dėl naujo rungtynių laiko žaidimui, VKL turi teisę abiems ekipoms tarpusavio rungtynėse įskaityti techninį pralaimėjimą 0:20. Tokiu atveju abi komandos turi lygiomis dalimis sumokėti techninio pralaimėjimo baudos mokestį - 100.00 €

      2.7 Visi rungtynių perkėlimo ir tvarkaraščio klausimai derinami su tvarkaraščio sudarytoju: kasparasvkl@gmail.com

      2.8 Preliminarūs tvarkaraščiai komandoms yra siunčiami registracijos anketose nurodytais čempionato dalyvių vadovų e-pašto adresais. Jei komanda iki nurodytos datos ir laiko neatsako į klausimą apie tvarkaraščio tinkamumą, yra laikoma, jog komandai toks tvarkaraštis tinkamas.

 

VILNIUS 2018 09 31

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009