Nuostatai

2016 - 2017m. VKL nuostatai 

 

 I.                  Tikslai ir uždaviniai

 

 1. Populiarinti krepšinį Lietuvos krepšinio visuomenės tarpe, pritraukti kuo daugiau dalyvių bei žiūrovų;
 2. Skatinti visuomenę aktyviai sportuoti bei krepšinio pagalba išreikšti savo gebėjimus;
 3. Siekti kuo plačiau nušviesti turnyro eigą internete, kitose informacijos sklaidos priemonėse;
 4. Išaiškinti stipriausias VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS (toliau Lygos) komandas Vilniaus mieste bei apskrityje.

II.                  Vadovavimas

 1. Turnyrą vykdo VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS valdyba, iškilus bet kokiems nesklandumams čempionato metu sprendimą priima VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS valdyba, sudaryta iš lygos organizatorių.

1.1      Aktualūs Lygos sprendimai priimami balsavimu. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami;

1.2      Pagrindinis turnyro organizatorius yra turnyro direktorius. Turnyro direktorius, remdamasis Lygos valdybos sprendimu gali atšaukti bet kurį jos narį sezonui nepasibaigus.

III.                Vykdymas

 1. Pagrindinis turnyras vykdomas šiomis pakopomis: I, II, III, EKO pajėgumo grupėse, VKL Taurėje bei Įmonių Taurėje;
 2. Varžybos vyksta 2016m. spalio – 2017m. gegužės mėnesiais turnyre dalyvaujančių komandų sporto salėse;
 3. Rungtynės turi prasidėti (jei nesutarta kitaip) – Vilniaus mieste darbo dienomis: ne anksčiau 18:00val. ir ne vėliau 21:15val., savaitgaliais: ne anksčiau 12:00val. ir ne vėliau 21:15val. Išimtis gali būti taikoma tik varžovams pritarus;

3.1  Ne Vilniaus mieste vykstančios rungtynės negali prasidėti anksčiau, nei 19:00val. darbo dieną;

3.2  Išvykos (kelionės) į kitą miestą kaštus pasidengia pačios komandos, turnyro organizatoriai apmoka tik organizacines išvykų išlaidas, susijusias su teisėjais, sekretoriatu, jų nuvežimu bei parvežimu iš rungtynių vietos – visa tai įskaičiuota į startinį mokestį.

3.3 Turnyre be namų salės rungtyniaujančiai komandai taikomas papildomas mokestis, kurį nustato turnyro valdyba.

              4. Turnyre teisėjaujama pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles bei jų papildymus;

4.1      Atsižvelgiant į naujų taisyklių įsigaliojimą taikomi tokie reikalavimai bei išimtys:

a.)      Jeigu krepšinio aikštelė yra nubrėžta linijomis pagal naujausius reikalavimus, yra žaidžiama pagal naujas taisykles taikant naują tritaškio linijos, baudos aikštelės žymėjimą bei 14 sek. atakai reikalavimą;

b.)     Jeigu krepšinio aikštelė naujų linijų neturi – žaidžiama pagal naujas FIBA taisykles, išskyrus linijų žymėjimą;

c.)     Turnyro organizatoriai pasilieka teisę esant netinkamų išmatavimų salę neleisti joje vykdyti krepšinio varžybų.

5. Pirmenybes aptarnauja licencijuoti VKTS (Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos) teisėjai bei specialiai apmokyti ir meistriškumo reikalavimus įvykdę VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS (VKL) sekretoriato darbuotojai.

5.1    Rungtynių sekretoriatas kartu atlieka ir rungtynių komisaro vaidmenį. Sekretoriato darbuotojai turi teisę: iškilus incidentams arba nesklandumams tartis su arbitrais ir, jiems nusprendus - stabdyti rungtynes. Neleisti prasidėti rungtynėms esant netinkamoms sąlygoms arba aplinkybėms, informuoti Lygos valdybą apie iškilusius nesklandumus;

5.2     Visa su turnyru susijusi informacija yra pateikiama internetinėje svetainėje adresu: WWW.VKL.LT

6.       Lygos valdyba pasilieka sau teisę keisti čempionato nuostatus apie tai pritarus daugiau, nei 50% lygos valdybos narių.

IV.                Dalyviai

 1. Turnyre gali dalyvauti neriboto amžiaus vaikinai, vyrai ir veteranai, subūrę 8 – 18 žmonių komandą. Merginos, moterys ir senjorės rungtyniauti gali tik Įmonių Lygos turnyre kitiems dalyviams pritarus.
 2. Krepšininkams yra taikomi šie meistriškumo apribojimai:

2.1       I lyga: VMKS A Lygos krepšininkų skaičius komandose - neribojamas. NKL 2016-2017m. sezone bent vienas rungtynes sužaidę krepšininkai iki 21-erių metų imtinai (toliau - NKL U21) (VKL čempionato pradžios metu) – neribojama. Norintys dalyvauti PLAY-OFF etape VMKS A Lygos bei NKL U21 krepšininkai privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.)

2.2        I I    lyga:  Dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus VMKS A lygos žaidėjus. NKL 2016-2017m. sezone bent vienas rungtynes sužaidęs krepšininkas iki 18-os metų imtinai (toliau - NKL U18) (VKL čempionato pradžios metu) – 1 žaidėjas paraiškoje. Norintis dalyvauti PLAY-OFF etape NKL U21 krepšininkas privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.

2.2.1      Komanda savo sudėtyje gali turėti 2 krepšininkus, kuris tuo pat metu yra registruotas / žaidžia VKL I Lygoje. Norėdamas dalyvauti PLAY-OFF etape toks žaidėjas privalo būti sužaidęs bent 50% reguliariojo čempionato rungtynių C Lygos konkrečioje komandoje;

2.3        I I I    Lyga:      Dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus VMKS A ir B lygos žaidėjus. Komanda vienu metu ta pačia sudėtimi, atitinkančia konkrečios pajėgumo grupės diviziono taisykles, gali rungtyniauti II, III ir EKO Lygos varžybose. Komandoje I-os lygos žaidėjai, išskyrus išimtinius atvejus, kuriuos svarsto turnyro Lygos valdyba, rungtyniauti negali.

2.3.1                  Organizatoriai pasilieka teisę pagal komandos sudėtį ekipą deleguoti į žemesnę arba aukštesnę lygą savo nuožiūra.

2.4       EKO Lyga:   Dalyvauti gali visi žaidėjai, išskyrus VMKS A ir B lygos žaidėjus. Komanda vienu metu ta pačia sudėtimi, atitinkančia konkrečios pajėgumo grupės diviziono taisykles, gali rungtyniauti II, III ir EKO Lygos varžybose. Komandoje VKL I-os lygos ir VMKS B lygos žaidėjai, išskyrus išimtinius atvejus, kuriuos svarsto turnyro Lygos valdyba, rungtyniauti negali.

2.5.1  II Lygos, Įmonių Lygos ir Eko Lygos žaidėjai tarpusavyje gali dubliuotis bet kokia tvarka;

2.5.2  II Lygos ir Eko Lygos komandose negali dubliuotis žaidėjai iš I Lygos komandų.

2.6       Įmonių Lyga:  VMKS A Lygos krepšininkų skaičius komandose - 2 žaidėjai. Jų nepertraukiamo darbo trukmė įmonėje turi būti ne mažesnė, nei 12 mėnesių.

2.6.1    Pagal komandų skaičių ir sudėtis gali būti skiriami du pajėgumo divizionai.

2.6.2    VKL I-osios lygos krepšininkų skaičius komandose - 3 žaidėjai. Ribojamų (VMKS A + VKL I-os lygos) krepšininkų kvota komandoje - 3 žaidėjai (2+1. 1+2, 3+0 ir t.t.). Norintys dalyvauti PLAY-OFF etape ribojami krepšininkai privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių.

2.6.3       Komandoje rungtynių metu gali būti ne daugiau, nei 2 legionieriai.

2.6.4       Nepilnamečiai krepšininkai (kol sukanka 18 metų) gali lygoje rungtyniauti be apribojimų, jiems netaikomas legionieriaus statusas. Tokių krepšininkų komandoje negali būti daugiau, nei 1-as (vienas).

2.6.5       Rungtyniaujantiys VKL Įmonių Lygoje vienu metu be Įmonių Lygos gali žaisti I, II, III arba EKO Lygos komandoje.      

2.7        Galiojančias LKL, NKL ar kito profesionalaus užsienio klubo sutartis turintys I Lygos krepšininkai, nesulaukę 19 metų amžiaus (t.y. iki 19-ojo savo gimtadienio) skaitomi neturintys licencijų su profesionaliais klubais ir gali rungtyniauti visose pajėgumo grupėse be jokių apribojimų. II Lygoje amžiaus cenzo taisyklės galioja žaidėjams, kurie nėra sulaukę 18 metų amžiaus (t.y. iki 18-ojo savo gimtadienio). Jeigu krepšininkas turi profesionalią sutartį su klubu, tačiau dar rungtyniauja bei mokosi mokykloje, jam netaikomi jokie apribojimai.

2.7.1    VKL Įmonių Lygoje žaidėjai, paminėti 2.7 punkte, rungtyniauti negali.

2.8    Jeigu krepšininkas 2016-2017m. sezone turėjo sutartį su LKL ar NKL klubu (arba aukščiausio diviziono užsienio klubu) tačiau ją nutraukė, yra laikoma, jog toks krepšininkas vis tiek priklauso LKL arba NKL komandai ir negali dalyvauti II, III, EKO Lygos arba Įmonių Lygos čempionate.

2.8.1   Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei krepšininkas 2016-2017m. sezone LKL, NKL arba užsienio aukščiausiojo diviziono klubui atstovavo (t.y. buvo pasirodęs aikštelėje) mažiau, nei 5-iose rungtynėse.

2.8.2   Išimtis 2.8.1 taikoma visų VKL pajėgumų krepšininkams.

 1. Atkrintamosiose varžybose gali dalyvauti:

3.1    Bent 5 (penkias) reguliariojo čempionato rungtynes sužaidęs krepšininkas;

3.2    I-oje lygoje: VMKS A Lygos bei NKL U21 krepšininkai, sužaidę ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių;

3.3  II-oje lygoje: NKL U21 krepšininkas, sužaidęs ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių. Komanda savo sudėtyje gali turėti 2 krepšininkus, kuris tuo pat metu yra registruotas / žaidžia VKL I Lygoje. Norėdamas dalyvauti PLAY-OFF etape toks žaidėjas privalo būti sužaidęs bent 50% reguliariojo čempionato rungtynių C Lygos konkrečioje komandoje;

3.4   Įmonių lygoje: VKL I-osios lygos krepšininkų skaičius komandose - 3 žaidėjai. Ribojamų (VMKS A + VKL I-os lygos) krepšininkų kvota komandoje - 3 žaidėjai (2+1. 1+2, 3+0 ir t.t.). Norintys dalyvauti PLAY-OFF etape ribojami krepšininkai privalo sužaisti ne mažiau, kaip 50% reguliariojo VKL čempionato rungtynių. 

3.5    Jeigu IV.2 punkte paminėtas apribojimų veikiamas žaidėjas perėjo reguliariojo sezono metu iš vienos VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS komandos į kitą, jam nėra įskaitomos ankstesniame klube sužaistos rungtynės;

3.6    Krepšininkas sužaidžia rungtynes tada, kuomet jis yra registruojamas rungtynių protokole bei pasirodo aikštelėje rungtynių metu kartu atžymint tai rungtynių protokole. Žaidėjas, registruotas rungtynėms, tačiau aikštelėje nepabuvojęs, laikomas nesužaidusiu rungtynių;

3.7    Fiksuojant techninę pergalę 20:0 įskaičiuojamos žaistos rungtynės visiems (18-ai) komandos paraiškoje registruotiems ekipos krepšininkams;

3.8    Visi paminėti atvejai, kuomet žaidėjas nėra įvykdęs normatyvų, neleidžia krepšininkui dalyvauti atkrintamosiose varžybose.

 

V.                  Komandų registracija

 1. Registracija į I Lygą, II Lygą, III Lygą, Eko Lygą bei Įmonių Lygą vyksta iki 2016m. spalio 7d. imtinai;
 2. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją, arba surinkus reikiamą dalyvių skaičių stabdyti ją anksčiau laiko;
 3. Registruojantis privaloma pateikti paraišką e-paštu arba turnyro direktoriui į rankas. Joje turi būti:

3.1     Žaidėjo vardas ir pavardė;

3.2     Pilna gimimo data (metai – mėnuo – diena);

3.3     Ūgis (cm)

3.4     Svoris (kg)

3.5     Pozicija (įžaidėjas – „1”, atakuojantis gynėjas – „2“, lengvasis kraštas – „3“, sunkusis kraštas – „4”, centras – “5”;

3.6     Skaitmeninė foto nuotrauka, būtinai įvardinant failą vardu ir pavarde;

3.7     E-paštu arba telefonu pateikta informacija apie namų sporto salės adresą ir laiką. Trukmė turi būti ne trumpesnė, nei 1.5val.;

3.8     Komandos vadovo, trenerio bei kapitono kontaktiniai telefonai bei e-pašto adresai;

3.9     Užpildyta sveikatos grafa, jog komandos narys pats atsako už savo sveikatos būklę viso čempionato metu;

3.10   Neužpildžius sveikatos grafos komandos narys neturi teisės dalyvauti čempionate;

3.11  Žaidėjas, įrašytas komandos paraiškoje, sutinka, jog VKL turi teisę pateiktus asmeninius jo duomenis, nurodytus paraiškoje, skelbti viešumoje puslapyje www.vkl.lt be atskiro kiekvieno žaidėjo sutikimo. 

3.12  Visi rungtynių dalyviai, įskaitant ir žaidėjus bei žiūrovus salėje sutinka, jog filmuota arba fotografuota medžiaga gali būti naudojama čempionato populiarinimo tikslais.

 1. Registruojantis pageidautina e-paštu pridėti šią informaciją:

4.1     Komandos logotipas;

4.2     Komandos įkūrimo metai;

4.3     Pasiekti ekipos titulai bei trumpas komandos apibūdinimas;

4.4     Komandos arba jos rėmėjų internetinis adresas (jeigu toks yra);

4.5     Komandos foto nuotrauka.

VI.                Reikalavimai komandoms

 1. Komandos privalo bent kartą per savaitę išsinuomoti sporto salę nustatytu laiku, arba suderinti rungtynių laiką ir vietą su Lygos valdyba bei varžovais rungtyniaujant namų rungtynes svečių sporto salėje;

1.1  Rungtynių apšilimui skiriamos 15-a minučių nuo sporto salės nuomos pradžios. Rungtynės gali būti pradėtos be apšilimo arba jį sutrumpinus tuomet, jei sutinka abi komandos.

1.2  Komanda, savo namų rungtynes žaidžianti varžovų arenoje pagal sutarimą su priešininkų komanda privalo apmokėti sporto salės nuomos mokestį.

 1. Kiekviena ekipa privalo turėti vienodos spalvos tvarkingas bei sunumeruotas krepšinio aprangas.

2.1    Numeris turi aiškiai matytis marškinėlių priekyje bei nugaroje. Pageidautina, jog numeris būtų matomas ir ant šortų;

2.2    Žaidėjas, vilkintis skirtinga apranga rungtyniauti negali.

2.2.1 Išimtis gali būti taikoma tik tuomet, kai skirtinga apranga vilkintis žaidėjas sulaukia varžovų sutikimo, jog jie neprieštarauja tokiai situacijai, bei sumoka sekretoriatui 2  baudos mokestį.

 1. Komanda – rungtynių šeimininkė privalo:

3.1    Paruošti sekretoriatui darbo vietą: stalą ir dvi kėdes, elektros lizdą (rozetę) kopiuteriams įjungti, turėti pražangų vėliavėles bei „Possession“ rodyklę, vartomą rezultato skaičiuoklę, pagal galimybę - elektroninę tablo bei 24 sek. atakos laiko matuoklius;

3.2    Jeigu salėje yra elektroninis tablo, pageidautina apie tai registracijos laikotarpiu arba iki rungtynių informuoti VKL atstovus. Laiko fiksavimo funkciją atlieka rungtynių sekretoriatas;

3.3    Apšilimo prieš rungtynes metu aprūpinti svečių komandą bent vienu kamuoliu;

3.4    Lygos rungtynių metu pagal galimybes reklamuoti VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS partnerius bei jų paslaugas arba produkciją;

3.5    Sutikti bei palydėti rungtynių teisėjus ir sekretoriatą, užtikrinti jų saugumą;

3.6    Salėje rungtynių metu turėti sukomplektuotą vaistinėlę, šaldomąjį aerozolį bei susitikimo metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;

3.7 Komandai, kuri nesilaiko šio skyriaus 1,2 bei 3-io punkto nurodymų, gali būti skiriamas įspėjimas arba piniginė bauda situacijai pasikartojus.

 1. Visos lygos dalyvės privalo:

4.1    Turėti šaldomąjį aerozolį bei pirmosios pagalbos vaistinėlę savo bei, reikalui esant, varžovų komandos reikmėms.

4.2   Laimėjus VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS čempionatus arba tapus jų prizininkėmis dalyvauti nacionaliniuose finaluose su kitų miestų (šalių) krepšininkais.

5. Turnyro organizatoriai nėra atsakingi už jokius dalyvių sveikatos sutrikimus čempionato metu.

VII.              Žaidėjai  

 1. Komanda paraiškoje gali registruoti iki 18-os žaidėjų (išimtiniais atvejais derinama su Lygos vadovybe).
 2. Vienų rungtynių metu galima registruoti 12 krepšininkų.
 3. Prasidėjus Turnyrui naujo žaidėjo registracijos mokestis: 15.00 
 4. Išnaudojus žaidėjų limitą (18 žaidėjų) registruojant naują žaidėją būtina sumokėti 15.00 € mokestį bei iš ankstesnės komandos paraiškos išbraukti vieną krepšininką.
 5. Registruoti bei keisti krepšininkus galima likus ne mažiau, kaip 5-ioms rungtynėms iki reguliarojo čempionato pabaigos.

 

VIII.            Turnyro vykdymas ir sistema 

             

I LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA bus paskelbta registracijos laikotarpiui pasibaigus.

 

II  LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA bus paskelbta registracijos laikotarpiui pasibaigus.

 

III  LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA bus paskelbta registracijos laikotarpiui pasibaigus.

          

EKO  LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA bus paskelbta registracijos laikotarpiui pasibaigus.

 

   ĮMONIŲ  LYGA

 

VARŽYBŲ SISTEMA bus paskelbta registracijos laikotarpiui pasibaigus.

 

IX.                Drausminės nuobaudos

 

 1. Už techninę pražangą žaidėjui arba komandai be jos atstovams skiriama 10  bauda. Ją privaloma susimokėti iki artimiausių ekipos rungtynių, tačiau ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo jos paskyrimo. Pavėlavus - mokestis už nuobaudą dvigubinamas. Jei žaidėjas arba komanda žaidė nesusimokėjęs nuobaudos, komandai yra įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20.
 2. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą jam yra skiriama 30  bauda. Taip pat jam skiriama 1-ių rungtynių diskvalifikacija. Nuobaudą privaloma susimokėti iki antrų pagal eilę nuo nuobaudos paskyrimo ekipos rungtynių, tačiau ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo jos paskyrimo.Pavėlavus - mokestis už nuobaudą dvigubinamas. Nesumokėjus komandai rungtynėse, kuriose buvo skirta nuobauda, yra įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20.
 3. Komandai neatvykus į rungtynes bei apie tai iš anksto nepranešus turnyro organizatoriams yra skiriamas techninis pralaimėjimas 0:20 bei 60 € bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. Pasikartojus analogiškai situacijai komanda gali būti šalinama iš čempionato.
 4. Gavus skundą dėl netinkamo žaidėjų, komandos narių ar ekipos sirgalių elgesio gali būti skiriamos drausminės nuobaudos įskaitant ir diskvalifikaciją kelioms rungtynėms arba čempionatui, taip pat piniginės nuobaudos iki 150 €. Iškilus itin rimtoms situacijoms komanda gali būti šalinama iš čempionato. Diskvalifikavus žaidėją arba komandą startinis mokestis nėra grąžinamas.
 5. VILNIAUS KREPŠINIO LYGA netoleruoja jokių agresijos protrūkių, ketinimų gadinti turtą arba grasinimų teisėjų, sekretoriato, varžovų ar kitų komandų atžvilgiu. Iškilus tokiai situacijai gali būti skiriamos baudos nuo 150 iki 500 €, arba diskvalifikacija nuo vienerių iki keletos rungtynių, taip pat pašalinimas iš čempionato.
 6. Piktybiškai uždelstų arba neapmokėtų baudų sąrašai yra viešinami kitų miesto krepšinio lygų vadovams, todėl nuobaudos gali būti taikomos visose Vilniaus mėgėjų lygose.
 7. Bet kokias čempionato nuobaudas privaloma apmokėti ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo jos paskyrimo. Pavėlavus - mokestis už nuobaudą dvigubinamas.
 8. Žaidėjas, nesumokėjęs nuobaudos už praeito sezono rungtynes, negali būti įtraukiamas į jokios komandos sąrašus.
 9. Baudos, nesumokėtos nuo praeito 2015-2016m. krepšinio sezono dvigubinamos (t.y. jei žaidėjas nesusimokėjo už techninę pražangą, jam skaičiuojama tokia nuobauda: 10  x 2 (nesumokėjus per 30 dienų) x 2 (nesumokėjus nuo praeito sezono) = 40 €.

 

X.                  Protestai

 

 1. Protestas gali būti pateikiamas tik iš karto rungtynėms pasibaigus. Savo parašu tai gali padaryti tik komandos kapitonas iki tol, kol teisėjai rungtynių protokole nepasirašė.
 2. Už susipažinimą su protesto pateikimo tvarka yra atsakinga pati komanda. Netinkamai pateikus protestą Lygos valdyba gali jo nenagrinėti.
 3. Protesto teikimo užstatas – 30 €. Jį privaloma sumokėti per 24val. nuo rungtynių pabaigos. Neatlikus mokėjimo protestas nėra nagrinėjamas.
 4. Protestą rašo komandos vadovas, aiškiai nurodydamas aplinkybes dėl kurių skundžiasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pretenzijos nėra priimamos bei nagrinėjamos.
 5. Protestai priimami tik dėl nuo turnyro organizatorių priklausančių veiksnių (dėl teisėjavimo protestai nepriimami).
 6. Lygos valdyba privalo protestą svarstyti ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo jo įteikimo pradžios;

7.1  Esamos situacijos nagrinėjimui gali būti pakviestos rungtynėse dalyvavusios suinteresuotos pusės arba rungtynių arbitrai.

8. Patenkinus protestą užstatas yra grąžinamas, atmetus – negrąžinamas.

9. Nusprendus rungtynes ar jų atkarpą peržaisti, rungtynių peržaidimo (pabaigimo peržaisti) išlaidas padengia čempionato dalyvės, dalyvaujančios protesto nagrinėjime

10. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

 

XI.                Apdovanojimai

 

      1. Komandos prizininkės I, II, III, Eko ir Įmonių Lygose apdovanojamos Taurėmis bei medaliais ir rėmėjų prizais;

 1. Visiems I, II, III, EKO Lygos bei Įmonių Lygų prizininkams yra skiriami lygos partnerių bei rėmėjų prizai.
 2. Kiekvieną mėnesį  gali būti renkami bei apdovanojami lygos partnerių bei rėmėjų prizais:

a.)     Naudingiausių I lygos krepšininkų penketukas;

b.)      Naudingiausių II lygos krepšininkų penketukas;

c.)   Naudingiausių III lygos krepšininkų penketukas;  

d.)  Naudingiausių ĮMONIŲ lygos krepšininkų penketukas;

e.) Naudingiausių EKO lygos krepšininkų penketukas;

3.1  Prizai skiriami geriausiam kiekvienos grupės krepšininkui, kuris prizą atsiimti privalo iki nurodytos datos. Prizų atsiėmimu turi pasirūpinti pats prizo laimėtojas. Kitu atveju prizai grįžta į prizinį fondą.

4.    Gali būti skiriamos papildomos nominacijos bei prizai.

 

XII.              Startinis bei kiti mokesčiai

 

1.1    Startinis mokestis I lygos komandai – 800 Eurų; II lygos komandai - 700 Eurų; III lygos komandai – 600 Eurų; Eko Lygos komandai - 600 Eurų; Įmonių Lygos komandai - 700 Eurų, VKL Taurės dalyvei - 20 Eurų už rungtynes.

1.2    Akcijų metu arba VILNIAUS KREPŠINIO LYGOS prizininkams gali būti taikomos nuolaidos;

1.3    Avansinis 60% startinio mokesčio dydžio mokėjimas privalo būti pervestas iki 2016m. spalio 7d.;

1.4   Visas startinis mokestis privalo būti pervestas iki pirmųjų komandos rungtynių čempionate;

1.4.1 Nesumokėjus startinio mokesčio ekipai įskaitomi techniniai pralaimėjimai 0:20 tol, kol skola yra pilnai apmokama. Lygos sprendimu nemoki komanda gali be atskiro perspėjimo ir teisės sugrįžti būti pašalinta iš VKL pirmenybių.

2.1 Rungtynes galima perkelti iš nurodytos datos apie tai informuojant Lygos vadovus ne vėliau, nei 24 val. iki mačo pradžios. Taikomi tokie rungtynių perkėlimo mokesčiai:

2.1    Likus 24val. – 3 paroms iki rungtynių pradžios: 45.00 ;

2.2    Likus 3 – 7 paroms iki rungtynių pradžios: 30.00 .

2.3    Likus 7 – 14 pa iki rungtynių pradžios: 15.00 ;

2.4     Likus mažiau, nei 24val. Iki rungtynių pradžios datos pakeitimas negalimas. Išskyrus nuo organizatorių, rengėjų bei komandos nepriklausančios Force Majeure taisyklės.

2.5    Perkėlimas įmanomas tik varžovams sutinkant.

2.6    Jei komandos nesutaria dėl naujo rungtynių laiko žaidimui, VKL turi teisę abiems ekipoms tarpusavio rungtynėse įskaityti techninį pralaimėjimą 0:20.

2.7    Visi rungtynių perkėlmio ir tvarkaraščio klausimai derinami su tvarkaraščio sudarytoju: zilvinasvkl@gmail.com

 

VILNIUS  2016 09 12

Komentarai

2010 - 2017 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192